English

通知公告

关于公示2020年度农学基金奖励评选结果的通知

编辑: 时间:2020-10-21 访问次数:17

根据《农学基金奖励管理办法》有关奖励评定实施办法,经学生、教师本人申请、学科建设委员会及农学基金委员会进行材料复核和综合评选,现将评选结果公示如下:


奖学金傅子琪  顾剑辉  魏明晓

助学金魏祥   金益君

科研奖谢之耀  黄妍    相关指导教师:潘刚

推免奖王晓雯  金益君  徐曼灵  张妍

优秀班主任关亚静

 

公示期为20201021日至28日。对评选结果有异议者,可于公示阶段向农学系提出申诉,系将及时研究并予以答复。

联系人:余亚岑,电话:88982859E-mail: yuyacen@zju.edu.cn

 

                                                 农学系办公室

                                                20201021