English

胡伟民

编辑: 时间:2017-03-14 访问次数:674

胡伟民姓    名:胡伟民
职称/职务:硕士,副教授
研究方向:1.作物种质创新与种子工程 2.玉米遗传与育种
Email:huwm@hzcnc.com
电   话:13806511918(手)
通讯地址:浙江大学紫金港校区农生环大楼A405房间
个人主页:http://mypage.zju.edu.cn/seed168

个人简介

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

学习经历:
1986.09--1990.08 浙江农业大学种子专业本科毕业

工作经历:1990.08  大学毕业后分配到浙江大学(浙江农业大学)农学系工作,从事种子科学与技术和作物遗传育种研究
1995.09  晋升为讲师 
2003.12  晋升为副教授


出国访问经历: