chinese
Department Head:Hu jin
Professor,Doctoral tutor
Add:Zhejiang University · 866 Yuhangtang Road · Hangzhou · Zhejiang Province

TEL: 0571-88982318

E-mail :jhu@zju.edu.cnHu Jin
Associate DirectorJiang Lixi 
Professor,Doctoral tutor
Add:Zhejiang University · 866 Yuhangtang Road · Hangzhou · Zhejiang Province

TEL:0571-86971905 、13107719752

E-mail :jianglx@zju.edu.cnJiang Lixi
Associate DirectorDepartment SecretaryChen Jinhong
Associate Professor, Master Instructor
Add:Zhejiang University · 866 Yuhangtang Road · Hangzhou · Zhejiang Province

TEL:0571-88982390、13857121282

E-mail :jinhongchen@zju.edu.cnChen Jinhong
Associate DirectorJin Xiaoli
Associate Professor,Doctoral tutor
Add:Zhejiang University · 866 Yuhangtang Road · Hangzhou · Zhejiang Province

TEL:15858192633

E-mail :jinxl@zju.edu.cnJin Xiaoli