Name:Wei Wang 
Title:Associate Professors 
Address: 
TEL: 
Email:

Dr Wei Wang

Associate Professor

Institute of Nuclear-Agricultural Science,

Huajiachi Campus, Zhejiang University,

Kaixuan Road 268, Hangzhou

310029, China

Tel: +86 571 86971107

Emai: wei_wang@zju.edu.cn

Personal Homepage: http://mypage.zju.edu.cn/en/wei_wang