English | 管理入口
当前位置 : 首页  教学科研人员

鲍艳原 博士教授

杭州市余杭塘路866号            
浙江大学昆虫科学研究所
邮编:310058
电话:0571-88982995
E-mail
yybao@zju.edu.cn 

鲍艳原

教育背景
1987.09-1991.07 内蒙古大学生物系动物学专业, 理学学士学位。
1998.09-1999.09 内蒙古大学生物系动物学专业研究生。
1999.10-2002.03 日本鸟取大学农学研究科生物资源科学专业, 农学硕士学位 。
2002.04-2005.03 日本鸟取大学联合农学研究科生物化学与生物技术专业, 农学博士学位。
 
工作经历
1991.09-1998.09 内蒙古自治区医药工业研究所助理工程师, 工程师。
2005.04-2006.04 日本理化学研究所免疫科学综合研究中心免疫机理研究室研究员。
2006.05-2016.12 浙江大学昆虫科学研究所副教授。                              
2016.01-2016.03 日本东京大学创成科学研究科特任准教授。                              
2016.12-至今    浙江大学昆虫科学研究所教授。
 
研究领域
主要从事昆虫免疫学、昆虫功能基因组等方面的研究工作。
 
教学工作
参与主讲的本科生课程:《环境生物学》(国家精品课程);
参与主讲的研究生课程:《昆虫生理生化学》、《昆虫生理学》、《昆虫分子科学》。

发表学术论文

1.        Le Xu, Hai-Jian Huang, Xiang Zhou, Cheng-Wen Liu, Yan-Yuan Bao* (2017). Pancreatic lipase-related protein 2 is essential for egg hatching in the brown planthopper, Nilaparvata lugens. Insect Molecular Biology.

2.        Hai-Jian Huang, Cheng-Wen Liu, Xiang Zhou, Chuan-Xi Zhang, Yan-Yuan Bao* (2017). A mitochondrial membrane protein is a target for rice ragged stunt virus in its insect vector. Virus Research229:4856.

3.        Hai-Jian Huang, Cheng-Wen Liu, Xiao-Hui Huang, Xiang Zhou, Ji-Chong Zhuo, Chuan-Xi Zhang, Yan-Yuan Bao* (2016). Screening and functional analyses of Nilaparvata lugens salivary proteome. Journal of Proteome   Research15 (6):1883–1896.

4.        Hai-Jian Huang, Yan-Yuan Bao*, Shu-Hua Lao, Xiao-Hui Huang, Yi-Zhou Ye, Jian-Xiang Wu, Hai-Jun Xu, Xue-Ping Zhou, Chuan-Xi Zhang (2015). Rice ragged stunt virus-induced apoptosis affects virus transmission from its insect vector, the brown planthopper to the rice plant. Scientific Reports 5:11413.

5.        Shu-Hua Lao, Xiao-Hui Huang, Hai-Jian Huang, Cheng-Wen Liu, Chuan-Xi Zhang, Yan-Yuan Bao* (2015). Genomic and transcriptomic insights into the cytochrome P450 monooxygenase gene repertoire in the rice pest brown planthopper, Nilaparvata lugens. Genomics 106: 301–309.

6.        Hai-Jun Xu, Jian Xue, Bo Lu, Xue-Chao Zhang, Ji-Chong Zhuo, Shu-Fang He, Xiao-Fang Ma, Ya-Qin Jiang, Hai-Wei Fan, Ji-Yu Xu, Yu-Xuan Ye, Peng-Lu Pan, Qiao Li, Yan-Yuan Bao, Fred Nijhout, Chuan-Xi Zhang (2015). Two insulin receptors determine alternative wing morphs in planthoppers. Naturedoi:10.1038/nature14286.

7.        Hai-Jian Huang, Cheng-Wen Liu, Ye-Fang Cai, Min-Zhu Zhang, Yan-Yuan Bao,Chuan-Xi Zhang* (2015). A salivary sheath protein essential for the interaction of the brown planthopper with rice plants. Insect Biochemistry and Molecular Biology 66: 77-87.

8.        Jian Xue, Xin Zhou, Chuan-Xi Zhang*, Li-Li Yu, Hai-Wei Fan, Zhuo Wang, Hai-Jun Xu, Yu Xi, Zeng-Rong Zhu, Wen-Wu Zhou, Peng-Lu Pan, Bao-Ling Li, John K Colbourne, Hiroaki Noda, Yoshitaka Suetsugu, Tetsuya Kobayashi, Yuan Zheng, Shanlin Liu, Rui Zhang, Yang Liu, Ya-Dan Luo, Dong-Ming Fang, Yan Chen, Dong-Liang Zhan, Xiao-Dan Lv, Yue Cai, Zhao-Bao Wang, Hai-Jian Huang, Ruo-Lin Cheng, Xue-Chao Zhang, Yi-Han Lou, Bing Yu, Ji-Chong Zhuo, Yu-Xuan Ye, Wen-Qing Zhang, Zhi-Cheng Shen, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Jun Wang, Yan-Yuan Bao*, Jia-An Cheng* (2014). Genomes of the rice pest brown planthopper and its endosymbionts reveal complex complementary contributions for host adaptation. Genome Biology 15:521.

9.        Yan-Yuan Bao, Xia Qin, Bing Yu, Li-Bo Chen, Zhe-Chao Wang, Chuan-Xi Zhang (2014). Genomic insights into the serine protease gene family and expression profile analysis in the planthopper, Nilaparvata lugens. BMC Genomics15:507.

10.    Yan-Yuan BaoLv-Yu QuDong ZhaoLi-Bo Chen, Hong-Yuan JinLiang-Min XuXia Qin, Jia-An Cheng, Chuan-Xi Zhang (2013). The genome- and transcriptome-wide analysis of innate immunity in the brown planthopper, Nilaparvata lugens.BMC Genomics14:160.

11.    Yan-Yuan Bao, Li-Bo Chen, Wen-Juan Wu, Dong Zhao, Ying Wang, Xia Qin, Chuan-Xi Zhang (2013). Direct interactions between bidensovirus BmDNV-Z proteins and midgut proteins from the virus target Bombyx mori. FEBS Journal 280: 939-949.

12.    Yan-Yuan Bao, Ying Wang, Wen-Juan Wu, Dong Zhao, Jian Xue, Bao-Qin Zhang, Zhi-Cheng Shen, Chuan-Xi Zhang (2012). De novointestine-specific transcriptome of the brownplanthopper Nilaparvata lugens revealed potential functions in digestion, detoxification and immune response. Genomics 99(4): 256-264.

13.    Wen-Juan Wu, Ying Wang, Hai-Jian Huang, Yan-Yuan Bao*, Chuan-Xi Zhang (2012). Ecdysone receptor controls wing morphogenesis and melanization during rice planthopper metamorphosis. Journal of Insect Physiology 58(3): 420-426.

14.    Jian Xue, Nan Qiao, Wei Zhang, Ruo-Lin Cheng, Xiao-Qin Zhang, Yan-Yuan Bao, Yi-Peng Xu, Lin-Zhu Gu, Jing-Dong Jackie Han, Chuan-Xi Zhang (2012). Dynamic interactions between Bombyx mori nucleopolyhedrovirus and its host cells revealed by transcriptome analysis. Journal of Virology86(13):7345-7359.

15.    Ying Wang, Hai-Wei Fan, Hai-Jian Huang, Wen-Juan Wu, Yan-Yuan Bao, Hai-Jun Xu, Zeng-Rong Zhu, Jia-An Cheng, Chuan-Xi Zhang (2012). Chitin synthase 1 gene and its two alternative splicing variants from two sap-sucking insects, Nilaparvata lugensand Laodelphax striatellus (Hemiptera: Delphacidae). Insect Biochemistry and Molecular Biology42(9): 637-646.

16.    Bao-Ling Li, Wei Chen, Li Liu, Xue-Chao Zhang, Yan-Yuan Bao, Jia-An Cheng, Zeng-Rong Zhu, Chuan-Xi Zhang (2012). Molecular characterization of two acetylcholinesterase genes from the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 102(3):198-203.

17.    Yan-Yuan Bao, Jian Xue, Wen-Juan Wu, Ying Wang, Zu-Yao Lv, Chuan-Xi Zhang (2011). An immune-induced Reeler protein is involved in the Bombyx mori melanization cascade. Insect Biochemistry and Molecular Biology 41(9): 696-706.

18.    Xiao-Feng Wang, Bao-Qin Zhang, Hai-Jun Xu, Ying-Jun Cui, Yi-Peng Xu, Min-Juan Zhang, Yeon Soo Han, Yong Seok Lee, Yan-Yuan Bao, Chuan-Xi Zhang (2011). ODV-associated Proteins of the Pieris rapae Granulovirus. Journal of Proteome Research 10(6): 2817-2827.

19.    Jun-Bo Luan, Jun-Min Li, Nélia Varela, Yong-Liang Wang, Fang-Fang Li, Yan-Yuan Bao, Chuan-Xi Zhang, Shu-Sheng Liu, Xiao-Wei Wang (2011). Global analysis of the transcriptional response of whitefly to Tomato Yellow Leaf Curl ChinaVirus reveals their relationship of Coevolved Adaptations. Journal of Virology 85(7): 3330-3340.

20.    Jian Xue, Yan-Yuan Bao, Bao-ling Li, Yan-Bing Cheng, Zhi-Yu Peng, Hang Liu, Hai-Jun Xu, Zeng-Rong Zhu, Yong-Gen Lou, Jia-An Cheng, Chuan-Xi Zhang (2010). Transcriptome analysis of the brown planthopper Nilaparvata lugens. PLoS ONE 5(12): e14233.

21.    Yan-Yuan Bao, Bao-Ling Li, Zhao-Bu Liu, Jian Xue, Zeng-Rong Zhu, Jia-An Cheng, Chuan-Xi Zhang (2010). Triazophos up-regulated gene expression in the female brown planthopper, Nilaparvata lugens. Journal of Insect Physiology56(9): 1087-1094.

22.    Xiao-Wei Wang, Jun-Bo Luan, Jun-Min Li, Yan-Yuan Bao, Chuan-Xi Zhang and Shu-Sheng Liu (2010).De novo characterization of a whitefly transcriptome and analysis of its gene expression during development. BMC Genomics 11: 400.

23.    Yan-Yuan Bao, Zu-Yao Lv, Zhao-Bu Liu, Jian Xue, Yi-Peng Xu, Chuan-Xi Zhang (2010). Comparative analysis of BmNPV responsive genes in fat body and haemocyte of Bombyx mori resistant and susceptible strains. Insect Molecular Biology 19(3): 347-358.

24.    Yi-Peng Xu, Zheng-Pei Ye, Chang-Ying Niu, Yan-Yuan Bao, Wen-BingWang, Wei-De Shen, Chuan-Xi Zhang(2010). Comparative analysis of the genomes of Bombyx mandarina and Bombyx mori nucleopolyhedroviruses. The Journal of Microbiology,48(1): 102-110.

25.    Yan-Yuan Bao, Xu-Dong Tang, Zu-Yao Lv, Xiu-Ye Wang, Cai-Hong Tian, Yi-Peng Xu, Chuan-Xi Zhang (2009). Gene expression profiling of resistant and susceptible Bombyx mori strains reveals nucleopolyhedrovirus-associated variations in host gene transcript levels. Genomics94(2), 138-145.

26.    Cai-Hong Tian, Jin-Fang Zhao, Yi-Peng Xu, Jian Xue, Bao-Qin Zhang, Ying-Jun Cui, Min-Juan Zhang, Yan-Yuan Bao, Chuan-Xi Zhang (2009).Involvement of Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF41 (Bm41) in BV production and ODV envelopment.Virology387(1):184-192.

27.    Yan-Yuan Bao, Mu-Wang Li, Yun-Po Zhao, Jun-Qing Ge, Cheng-Shu Wang, Yong-Ping Huang, Chuan-Xi Zhang (2008). Differentially expressed genes in resistant and susceptible Bombyx mori strains infected with a densonucleosis virus. Insect Biochemistry and Molecular Biology38(9): 853-861.

28.    Hai-Jun Xu, Zhang-Nv Yang, Jin-Fang Zhao, Cai-Hong Tian, Jun-Qing Ge, Xu-Dong Tang,Yan-Yuan Bao, Chuan-Xi Zhang (2008). Bombyx mori nucleopolyhedrovirus ORF56 encodes an occlusion-derived virus protein and is not essential for budded virus production. Journal of General Virology89, 1212-1219.

29.    Yan-Yuan Bao, Yoshiaki Yamano, Isao Morishima (2007). β-1,3-Glucan inducible expression of prophenoloxidase-activating proteinase from eri-silkworm, Samia cynthia ricini. Comparative Biochemistry and Physiology Part B147, 45-48.

30.    Yan-Yuan Bao, Yoshiaki Yamano, Isao Morishima (2007). Induction of hemolin gene expression by bacterial cell wall components in eri-silkworm, Samia cynthia ricini. Comparative Biochemistry and Physiology Part B146,147-151.

31.    Kazuhiko Hashimoto, Keiko Mega, Yuji Matsumoto, Yan-Yuan Bao, Yoshiaki Yamano, Isao Morishima (2007). Three peptidoglycan recognition protein (PGRP) genes encoding potential amidase from eri-silkworm, Samia cynthia ricini. Comparative Biochemistry and Physiology Part B 148, 322-328.

32.    Xiu-Cui Ma, Zhang-Nv Yang, Jin-Yan Shang, Yan-Yuan Bao, Qiang Xiao, Chuan-Xi Zhang (2007). Genome sequence and organization of a nucleopolyhedrovirus that infects the tea looper caterpillar, Ectropis oblique. Virology360, 235-246.

33.    Yan-Yuan Bao, Yoshiaki Yamano, Isao Morishima (2005). A novel lebocin-like gene from eri-silkworm, Samia cynthia ricini, that does not encode the antibacterial peptide lebocin. Comparative Biochemistry and Physiology Part B 140, 127-131.

国际交流与合作
承办国际交流活动
2016.03 承办第一届浙江大学-东京大学联合前沿生命科学研讨会(杭州)
2011.03 承办第一届浙江大学-日本静冈大学学生Workshop (杭州)
2012.03 承办第二届浙江大学-日本静冈大学学生Workshop (杭州)
参加国际学术会议
2016.11 22届国际动物学大会特邀报告(日本,冲绳)
2016.09 25届国际昆虫学大会(美国,奥兰多)
2012.08 24届国际昆虫学大会(大邱,韩国)
2010.11 国际水稻学会(越南,河内)
2008.03 亚太平洋蚕丝业及昆虫生物学技术大会(日本,名古屋)
2004.08 22届国际昆虫学大会 (澳大利亚,布利斯班)
2004.03
日本生物科学, 生物技术及农业化学学会2004年年度大会 (日本,广岛)
2003.10
日本生物化学学会 (日本,横滨)
2003.09
日本生物科学, 生物技术及农业化学学会西日本分会 (日本,鹿儿岛)